Menu
0985.139.785 - 0985.782.795 noithatgiatuan88@gmail.com

Chính sách hoàn tiền, đổi trả dịch vụ của Đồ Gỗ Gia Tuấn được thực hiện nghiêm túc và minh bạch rõ ràng với những phát sinh không mong muốn để khách hàng ưng ý nhất.

Điều kiện hoàn tiền, đổi trả dịch vụ website

Mọi vấn đề xảy ra giữa Đồ Gỗ Gia Tuấn và quý khách dẫn đến không thể tiếp tục dịch vụ sẽ được giải quyết và đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên, tuy nhiên, chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và luôn muốn gắn bó trọn đời với khách hàng.

Khách hàng sẽ được  hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Đồ Gỗ Gia Tuấn không đáp ứng được đúng yêu cầu về dịch vụ
  • Đồ Gỗ Gia Tuấn vi phạm hợp đồng đã kí giữa 2 bên.
  • Khách hàng đã thanh toán nhưng không thực hiện bàn giao dịch vụ, sản phẩm đúng thời gian trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng.

 

Copyright 2018 © Đồ Gỗ Gia Tuấn | Thiết kế bởi Web Bách Thắng
: